/Files/images/Изображение 150.jpg

Немченко Павло Михайлович - заступник директора з навчально-виховної роботи

Організовує на основі Статуту школи та законодавства України навчально-виховний процес в школі. Здійснює контроль та внутрішнє керівництво за роботою вчителів, якістю знань, успішністю, поведінкою учнів. Організовує індивідуальне навчання учнів, здійснює контроль за станом викладання математики, інформатики, фізики,астрономії, хімії, біології, креслення, захисту Вітчизни та позакласної роботи з цих предметів. Бере участь у прогнозуванні, аналізі, плануванні роботи, атестації педагогів. Здійснює контроль за роботою вчителів, за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку. Відповідає за організацію і проходження учнями школи ЗНО. Складає розклад уроків, консультацій, державної атестації, графік основних щорічних відпусток працівників школи, графік чергування учителів. Здійснює контроль за поточною успішністю, тематичною та підсумковою атестацією учнів, відповідністю їх знань та умінь вимогам державного освітнього стандарту.

/Files/images/Святина В.JPG

Святина Вікторія Михайлівна - заступник директора з виховної роботи

Створює умови для реалізації учнів в різних видах творчості діяльності. Організовує роботу дитячих клубів, гуртків, секцій, об'єднань. Сприяє реалізації прав дитини та створення дитячих асоціацій, об'єднань. Надає методичну допомогу вчителям, класним керівникам, дитячим самодіяльним організаціям з позакласної та позашкільної роботи; організовує обмін досвідом класних керівників; заохочує позашкільні культурно-освітні заклади, сім'ї та громадськість до здійснення позаурочної виховної роботи з учнями. Керує проведенням класними керівниками соціальних та психолого-діагностичних досліджень класних колективів.

Кiлькiсть переглядiв: 96

Коментарi