Інформаційна довідка

Гоголівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені М.В. Гоголя Шишацької селищної ради Полтавської області заснована у 1956 році.

Юридична адреса: 38040, вул. Л. Вайнгорта, 6, с. Гоголеве, Шишацький район, Полтавська область

Телефон: (05352) 93-8-18

Застосування інноваційних технологій: інтерактивне навчання, технологія формування критичного мислення, метод проектів, розвивальне навчання (Д.Ельконін-В.Давидов), групові технології навчання, ігрові технології навчання, проблемне навчання, технологія рівневої диференціації, педтехнологія "створення ситуації успіху", інформаційно-навчальні тренінги.

Матеріально-технічне забезпечення:

  • 11 навчальних кабінетів;
  • спортивний зал;
  • актовий зал;
  • комп'ютерний клас;
  • музейна кімната;
  • спортивний майданчик;
  • спальна кімната та ігрова для першокласників
  • бібліотека
  • багатофункціональний спортивний комплекс;

Режим роботи і внутрішній розпорядок роботи школи

Навчальний рік у школі розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 2 семестри. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні, зимові, весняні. У червні проводиться навчальна практика для учнів 5-6 класів – по 3 год. на день, 7-8 кл. – по 4 год., 10 кл. – по 5 год. на день. Підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється з застосуванням різноманітних форм контролю: підсумкових тестів, тематичних заліків, контрольних робіт. Структура навчального року та графік учнівських канікул можуть змінюватися в зв’язку з розпорядженнями відповідних місцевих органів управління освіти. Семестрові оцінки за 12-бальною системою виставляються учням 2-11-х класів не пізніше ніж за 5 днів до закінчення кожного семестру. Навчання учнів 1-11-х класів здійснюється в одну зміну у 5-денному режимі. Початок занять о 8.30. Тривалість уроку – 45 хв., в 1 кл. – 35 хв., 2-4 кл. – 40 хв. Тривалість перерв після 2,3 уроків – 20 хвилин, інші – 10 хвилин. У початковій школі тривалість перерв: у 1 класі – 25хв., 2-4-х – 20 хв. після кожного уроку. Оцінювання навчальних досягнень учнів 3-11-х, а у 2-х класах, починаючи з ІІ семестру, здійснюється за 12-бальною системою. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу здійснюється вербально. При школі працює група продовженого дня. (Режим роботи ГПД – 12.30-16.05). Після кожного уроку вчителі 1-11 класів виводять учнів на перерву із кабінетів, залишивши чергових по класу для проведення вологого прибирання і провітрювання. Виховні години проводяться за розкладом. П’ятниця – день зустрічі вчителів з батьками. Всі шкільні вечори починаються о 17.00 і закінчуються не пізніше 20.00. На вечорах обов’язково присутні: черговий адміністратор, заступник директора з виховної роботи, класні керівники класів, які беруть участь у вечорі, чергові батьки.На урочистих зборах присутні всі вчителі школи.

Чергування по школі здійснюється за графіком. Черговий клас виконує свої обов’язки.За чергування класу відповідає класний керівник, розподіляючи учнів на пости, призначаючи відповідальних учнів на перевірку відвідування. Чергові несуть відповідальність за збереження шкільного майна і чистоту приміщень, коридорів. Про порушення порядку черговий учитель повідомляє чергового адміністратора, самостійно приймає міри щодо їх подолання У кінці кожного місяця класними керівниками організовується генеральне прибирання класної кімнати.

Ведення щоденників для учнів 3-11-х класів обов’язкове. Учні повинні своєчасно подавати щоденник учителям для виставлення поточних оцінок. Класні керівники контролюють відвідування учнями занять, роблячи відповідні записи у класному журналі та щоденнику. Класні керівники систематично контролюють ведення щоденників.

Кiлькiсть переглядiв: 111

Коментарi