В методоб'єднанні фізичної культури,трудового навчання, основ здоров’я працюють досвідчені вчителі, всі з вищою освітою, уроки проводять методично грамотно, удосконалюють свої навички та вміння.

Проблеми, над якими працює шкільне методичне об’єднання вчителів фізичної культури:

1. Розвиток фізичних якостей та творче використання засобів фізичної культури в організації здорового способу життя.

2. Формування навичок здорового способу життя та збереження навколишнього середовища.

3. Диференційований підхід до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі.

Проблема вчителів трудового навчання виховати гармонійно розвинену особистість, особливо в наш час. Тільки в праці найповніше виявляються високі людські якості, можливості та обдарованість, саме праця є засобом самоутвердження, самовияву, самореалізації особистості.
Вчителі використовують міжпредметні зв'язки, інтерактивні методики навчання, розвивають трудову активність учнів на уроках, формують практичні навички, розвивають логічне мислення і творчі здібності, виховують любов до рідного краю та народних традицій.

Проблеми, над якими працює шкільне методичне об’єднання вчителів трудового навчання, креслення, музичного і образотворчого мистецтва:

  • Відродження українських народних ремесел на уроках трудового навчання на основі вивчення історико-культурних традицій рідного краю.
  • Раціональне управлінняпізнавальною і практичною діяльністю під час уроку музичного мистецтва.
  • Розвиток творчого потенціалу учнів та інтересу до знань з основ образотворчої грамотності засобами мистецтва.
Заголовок

Святина Михайло Іванович - спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. Вчитель фізичної культури та Захисту Вітчизни. Голова методичного об’єднання вчителів фізичної культури,трудового навчання, основ здоров’я.

Переможець районного етапу конкурсу "Учитель року 2012" в номінації "Фізична культура"

Переможець районного етапу конкурсу "Учитель року 2015" в номінації "Захист Вітчизни".

Методична проблема: «Врахування вікових особливостей дітей на уроках фізичної культури та Захисту Вітчизни»

Нос Роман Васильович - спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. Вчитель трудового навчання та основ здоров’я.

Методична проблема: "Психолого-педагогічні проблеми розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання"

Дзюба Надія Володимирівна - спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. Вчитель трудового навчання та основ здоров’я.

Методична проблема: "Розвиток творчої особистості учнів на уроках трудового навчання та позакласній роботі"

Кiлькiсть переглядiв: 175

Коментарi