Словесність – початок усіх наук. Вона – джерело, звідки починається струмок, який ширшає, набирає сили і розливається могутньою рікою.

Шкільне методичне об’єднання вчителів мови та літератури Гоголівської ЗОШ I-III ступенів імені М. В. Гоголя працює над методичною проблемою :

«Удосконалення методики проведення уроків мови та літератури шляхом використання інноваційних технологій поряд з відомими формами та методами».

Учителі-словесники – висококваліфіковані, здатні до творчості та постійного пошуку, досконало володіють сучасними методами викладання, оригінальними прийомами педтехніки.

«Ми навчаємо не для школи, а для життя»- кредо вчителів методичного об'єднання, які кожний день віддають свої знання учням.

Проблеми, над якими працює шкільне методичне об’єднання вчителів мови та літератури:

• вироблення в учнів системи та обсягу знань про мову і мовлення , мовних і мовленнєвих умінь і навичок, досвіду творчої діяльності та емоційно - ціннісного ставлення до світу, переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його компетентностей;

• ознайомлення з новими технологіями, що базуються на прогресивних підходах до навчально-виховного процесу (особистісно зорієнтованому, компетентнісному, соціокультурному, функціонально-комунікативному) та впровадження їх у практику викладання мови та літератури;

• створення ефективної системи розвитку та найповнішої реалізації природних, зокрема мовно-літературних здібностей учнів;

• пожвавлення роботи із застосування комп’ютерних технологій на уроках словесності;

• ведення систематичної роботи з підготовки учнів до ЗНО;

• стимулювати до друку в педагогічній пресі матеріалів з досвіду вчителів району;

• підвищення рівня фахової майстерності шляхом самоосвіти;

• зміцнення матеріальної бази кабінетів української мови та літератури.

Заголовок
/Files/images/DSC_0637.jpgМотрій Марина Петрівна - вчитель української мови та літератури; спеціаліст ІІ категорії; класний керівник 7 класу; керівник літературно-драматичного гуртка; керівник шкільного методичного об'єднання вчителів-словесників у 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 навчальних роках.
Методична проблема:
"Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури в парадигмі особистісно-орієнтованого навчання"

Шарлай Валентина Володимирівна - вчитель зарубіжної літератури та російської мови. Вища категорія.

У 2009 році ІІІ місце у всеукраїнському конкурсі "Наш Гоголь".

Методична проблема: "Використання інтерактивних технологій в навчальному процесі на уроках зарубіжної літератури як засіб формування компетенції школяра"

Скочко Ніна Олексіївна - вчитель української мови та літератури,
Категорія: спеціаліст вищої категорії

Предмет, що викладає: українська мова і література

Педагогічне кредо: "Ми виховуємо не носіїв знань, а людину, яка повинна жити в суспільстві і приносити йому користь."

В. Сухомлинський

Методична проблема: «Використання інформаційно – комунікаційних технологій при вивченні української мови і літератури».

/Files/images/DSC_0897.jpg

Зеленько Ян Валерійович - вчитель англійської мови, спеціаліст.

Методична проблема: «Наочність як засіб активізації словникового запасу молодших школярів».

Святина Вікторія Михайлівна - вчитель німецької мови, І категорія.

Методична проблема: «Роль інноваційних пошуків та сучасних технологій у процесі викладання німецької мови».

Висоцька Наталія Іванівна - учитель української мови і літератури;

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;

відмінник народної освіти

Педагогічне кредо:

"Навчити , виростити може той, хто сам знає, проте все одно вчиться, а вчитися можна і у власних дітей.

Шукайте в людях доброти,

Мов для незрячого прозріння.

Добро нас кличе до мети,

Воно – то людськості коріння."

М. Сингаївський

План роботи шкільного методичного об’єднання

вчителів мови та літератури на 2018 -2019 н. р.

План роботи

Тема

Виконавець

1.

Обговорення виконання плану роботи за минулий навчальний рік та корекція плану на поточний навчальний рік.

ЗДНВР Керівник МО

2.

Опрацювання Листа МОН України «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі» та Методичні рекомендації

Вчителі МО

3.

Аналіз навчальних програм, підручників на 2018-2019 навчальний рік. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів. Обговорення календарно-тематичних планів.

Вчителі МО

4.

Навчальний семінар. Вивчення рекомендацій методичного кабінету відділу освіти та школи щодо ведення класного журналу, учнівських зошитів. Опрацювання наказу по школі «Про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі»

Вчителі МО

5.

Готовність кабінетів до нового навчального року. План роботи кабінету

Вчителі МО

6.

Обговорення індивідуальних проблемних тем вчителів

Вчителі МО

7.

Діагностування вчителів та поновлення діагностичних карт вчителів МО

Вчителі МО

ІІ засідання

Тема. Активізація пізнавальної діяльності засобами ІКТ

Мета: опрацювати Положення про атестацію педагогічних працівників; проаналізувати хід підготовки до проведення предметних олімпіад; розглянути проблеми наступності між початковою школою і 5 класом та шляхи їх розв’язання, розглянути форми і методи проведення дослідницької роботи з учнями, її результативність.

Дата проведення: 01.11. 2018 року

План роботи

Тема

Виконавець

1.

Опрацювання Положення про атестацію педагогічних працівників

Вчителі МО

2.

Актуальна тема. Використання ігрових методів і форм на уроках німецької мови

Вч. нім.м. Святина Вікторія Михайлівна

3.

Методична майстерня. Дослідницька та пошукова робота – основа розвитку пізнавальної активності учнів на уроках англійської мови

Вч. англ.м. Зеленько Ян Валерійович

4.

Круглий стіл. Активізація пізнавальної діяльності на уроках зарубіжної літератури

Вч. зар.літ. Шарлай Валентина Володимирівна

5.

Презентую урок. Тема: «Прислів’я та приказки. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості”

Вч .укр. мови укр. літ Висоцька Наталія Іванівна

6.

Позакласна робота. Обговорення роботи вчителів щодо виконання програми «Обдарована дитина». Підготовка учнів до І-ІІ етапів предметної олімпіади, конкурсу «Соняшник»

Вчителі МО

7.

Методичний банк. Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури

Вчителі МО

ІІІ засідання

Тема. Розвиток творчої особистості засобами ІКТ

Мета: опрацювати офіційні документи МОНМС України, які надійдуть протягом І семестру; розглянути форми і методи роботи щодо розвитку творчої особистості засобами ІКТ (з досвіду роботи); проаналізувати результати ІІ районного туру предметних олімпіад.

Дат проведення: 13 .12. 2018 року

План роботи

Тема

Виконавець

1.

Опрацювання офіційних документів МОНМС України про організацію закінчення І семестру 2018-2019н.р.

Вчителі МО

2.

Актуальна тема. Розвиток творчої особистості засобами ІКТ на уроках української мови та літератури

Вч. укр. мови та літ. Мотрій Марина Петрівна

3.

Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій. Аналіз результатів районного етапу предметних олімпіад. Обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти

Вчителі МО

4.

Презентую урок. Відкритий урок з німецької мови

Вч. нім.м. Святина Вікторія Михайлівна

5.

Методичний банк. Огляд новин методичної, психолого-педагогічної літератури, періодичної преси

Вчителі МО

ІV засідання

Тема: Педагогічна майстерність вчителів як умова успішного формування в учнів предметних компетенцій.

Мета: вибір раціональних шляхів удосконалення педагогічної майстерності вчителів для подальшого впровадження в практику роботи. Опрацювати матеріали по ДПА у 9 класі та по ЗНО у 11 класі, розглянути питання ІКТ-супроводу уроків з мови та літератури, відповідно до предметів, заслухати звіти про педагогічну діяльність вчителів, які входять у МО; затвердити відгуки про роботу вчителів, що атестуються; обговорити підготовку до конкурсів.

Дата проведення: 15.02. 2019 року

План роботи

Тема

Виконавець

1.

Про підготовку учнів 9-го класу до ДПА

Вчителів МО

2.

Про підготовку учнів 11 класу до ЗНО

Вчителі МО

3.

Актуальна тема. ІКТ-супровід на уроках української мови та літератури

Вч. укр.м. та літ. Скочко Ніна Олексіївна

4.

Аналіз, самооцінка та корекція власної педагогічної діяльності вчителя як результат підвищення кваліфікації. (Творчі звіти)

Вчителі МО

5.

Палітра педагогічного досвіду. Затвердження відгуків про роботу вчителів, які атестуються

Вчителі МО

6.

Про підготовку до Конкурсу «Шевченківські читання»

Вчителі укр. мови та літ.

7.

Про підготовку до Конкурсу «Змагаймось за нове життя», присвяченому творчості Лесі Українки

Вчителі укр. мови та літ.

8.

Про проведення тижня української мови та літератури

Вчителі укр. мови та літ.

V засідання

Тема. Шляхи реалізації виховної функції уроку як засобу розвитку інформаційної культури особистості через взаємодію учасників педагогічного процесу

Мета: розглянути шляхи реалізації виховної функції як засобу розвитку інформаційної культури особистості через взаємодію учасників педагогічного процесу; обговорити пропозиції щодо планування роботи МО на наступний навчальний рік.

Дата проведення: 23.05. 2019 року

План роботи

Тема

Виконавець

1.

Аналіз навчальних досягнень учнів

Вчителі МО

2.

Актуальна тема. Виховна функція уроку, шляхи реалізації.

Вчителі МО

3.

Студія «Педагогічні відкриття». Звіти вчителів про самоосвітню діяльність

Вчителі МО

4.

Вернісаж педагогічних сюжетів. Організація повторення і систематизації знань учнів

Вчителі МО

5.

Актуальний інструктаж. Про підготовку до державної підсумкової атестації

Керівник МО

6.

Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи МО на наступний навчальний рік

Вчителі МО

Методичне об’єднання ставить такі основні завдання на 2018-2019 навчальний рік:

1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, історії, іноземної мови, світової літератури, формування в учнів практичних умінь і навичок.

2. Навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати у школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення.

3. Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови.

4. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, української літератури, світової літератури, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.

5. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

6. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.

7. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.

8. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями.

9. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.

10. Організувати проведення у школі тижні рідної мови та української літератури, іноземної мови, світової літератури.

Заходи з підвищення фахової майстерності вчителів:

1. Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду:

• кожному з членів методоб’єднання, що має власні педагогічні надбання чи високий рівень володіння певним питанням навчально – виховної роботи виступати із розповіддю про свій досвід на засіданнях методоб’єднання. Ознайомлювати колег з таким досвідом у ході проведення відкритих уроків, виховних заходів, взаємо відвідування уроків;

• на засіданнях методоб’єднання систематично ознайомлюватися з новинками психолого - педагогічної, методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.

2. Проводити аукціон педагогічних ідей.

3. Проводити творчі звіти вчителів, які атестуються на вищу категорію та підтвердження вищої категорії.

4. Кожному вчителю працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.

Заходи по вивченню та підвищенню рівня знань, умінь, навичок учнів.

1. Використовувати у своїй роботі розроблені методики вивчення і визначення психолого – педагогічних особливостей особистості.

2. На уроках мови та літератури особливу увагу приділяти:

розвитку зв’язного мовлення;

збагаченню активного словникового запасу;

розвитку діалогічного мовлення;

удосконаленню якостей читання;

розвитку оперативної пам’яті;

формуванню духовної культури школярів.

3. Використовувати у роботі інтерактивні форми навчання.

4. Проводити на уроках індивідуальну та диференційовану роботу зі слабкими учнями.

5. Організовувати навчання як процес пізнання дилемного оточуючого світу і себе.

6. Оптимально урізноманітнювати методику навчальних занять, вдумливо практикуючи нестандартність їх форм і змісту.

7. Систематично знайомити учнів з народними традиціями, культурою українського народу.

8. Проводити позакласну роботу з учнями.

Досягнення учнів


2016 - 2017 навчальний рік

Білан Артем Миколайович (5 клас) - І місце в районному етапі VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, учитель Мотрій Марина Петрівна

Данілко Владислав Сергійович (6 клас) - ІІІ місце в районному етапі VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, учитель Мотрій Марина Петрівна

Темченко Христина Віталіївна (7 клас) - ІІІ місце в районному етапі VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, учитель Мотрій Марина Петрівна

Переможці ІІ етапу XVII Міжнардного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика у 2016-2017 навчальному році

Білан Артем Миколайович (5 клас) - ІІ місце в ІІ етапі XVII Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика у 2016-2017 навчальному році, учитель Мотрій Марина Петрівна

Данілко Владислав Сергійович (6 клас) - ІІ місце в ІІ етапі XVII Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика у 2016-2017 навчальному році, учитель Мотрій Марина Петрівна

Демченко Владислава Віталіївна (8 клас) - ІІ місце в ІІ етапі XVII Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика у 2016-2017 навчальному році, учитель Мотрій Марина Петрівна

Переможці та призери ІІ-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2016-2017 н.р.

Демченко Владислава (8 клас) - призер ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури, учитель Мотрій Марина Петрівна

2017-2018 навчальний рік

VIII Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2017-2018 навчальному році

Білан Артем – 6 клас, І місце, учитель Мотрій Марина Петрівна

Данілко Владислав – 7 клас, ІІІ місце, учитель Висоцька Наталія Іванівна

Темченко Христина – 8 клас , ІІІ місце, учитель Скочко Ніна Олексіївна

XVIII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика у 2017-2018 навчальному році

Білан Артем – 6 клас, ІІ місце, учитель Мотрій Марина Петрівна

Данілко Владислав – 7 клас, ІІ місце, учитель Висоцька Наталія Іванівна

Темченко Христина – 8 клас , ІІ місце, учитель Скочко Ніна Олексіївна

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів територіального відділення Малої академії наук України у 2017-2018 н.р.

Петрова Юлія – 10 клас, ІІІ місце, відділення: літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство, секція : українська література, учитель Мотрій Марина Петрівна

Всеукраїнські учнівські олімпіади

Демченко Владислава – ІІ місце, українська мова, учитель Мотрій Марина Петрівна

Данілко Владислав – ІІІ місце, українська мова, учитель Висоцька Наталія Іванівна

Районний конкурс, присвячений творчості Лесі Українки "Змагаймось за нове життя!"

Юхименко Анастасія - І місце, номінація "Декламація", учитель Мотрій Марина Петрівна

Демченко Владислава - І місце, номінація "Декламація", учитель Мотрій Марина Петрівна

Безрідна Марина - І місце, номінація "Поезія", учитель Мотрій Марина Петрівна

Логвиненко Юлія - І місце, номінація "Поезія", учитель Скочко Ніна Олексіївна

Районний конкурс читців "Тарасовими шляхами"

Юхименко Анастасія - І місце, номінація "Декламація", учитель Мотрій Марина Петрівна

Обласний конкурс, присвячений творчості Лесі Українки "Змагаймось за нове життя!"

Безрідна Марина - ІІІ місце, номінація "Декламація", учитель Мотрій Марина Петрівна

Захист есе "Я-європеєць" на Всеукраїнському конкурсі промов "Слово про Україну" (м. Київ)

Демченко Владислава - ІІІ місце, учитель Мотрій Марина Петрівна

Темченко Христина - ІІІ місце, учитель Скочко Ніна Олексіївна

2018-2019 н.р.

Всеукраїнські учнівські олімпіади

Юхименко Анастасія - ІІІ місце, українська мова і література, учитель Мотрій Марина Петрівна

Демченко Владислава – ІІ місце, українська мова і література, учитель Мотрій Марина Петрівна

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика у 2018-2019 навчальному році

Юхименко Анастасія – 7 клас, ІІ місце, учитель Мотрій Марина Петрівна

Демченко Владислава - 10 клас, ІІ місце, учитель Мотрій Марина Петрівна

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2018-2019 навчальному році

Юхименко Анастасія – 7 клас, І місце, учитель Мотрій Марина Петрівна

Сутько Вікторія – 8 клас, І місце, учитель Висоцька Наталія Іванівна

Темченко Христина - ІІІ місце, учитель Скочко Ніна Олексіївна

Демченко Владислава - 10 клас, І місце, учитель Мотрій Марина Петрівна


/Files/images/mo_mova_ta_lteratura/DSC_0424.jpg/Files/images/mo_mova_ta_lteratura/DSC_0420.jpg/Files/images/mo_mova_ta_lteratura/DSC_0413.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 339

Коментарi