Проблема вчителів образотворчого та музичного мистецтва виховати гармонійно розвинену особистість, особливо в наш час. Тільки в праці найповніше виявляються високі людські якості, можливості та обдарованість, саме праця є засобом самоутвердження, самовияву, самореалізації особистості.


Вчителі використовують міжпредметні зв'язки, інтерактивні методики навчання, розвивають трудову активність учнів на уроках, формують практичні навички, розвивають логічне мислення і творчі здібності, виховують любов до рідного краю та народних традицій.

Проблеми, над якими працює шкільне методичне об’єднання вчителів образотворчого та музичного мистецтва:

  • Відродження українських народних ремесел на образотворчого та музичного мистецтва на основі вивчення історико-культурних традицій рідного краю.
  • Раціональне управління пізнавальною і практичною діяльністю під час уроку музичного мистецтва.
  • Розвиток творчого потенціалу учнів та інтересу до знань з основ образотворчої грамотності засобами мистецтва.

Заголовок

Немченко Павло Михайлович - вчитель музичного мистецтва, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

Методична проблема: «Розвиваючі форми і методи навчання на уроках музики»

Литовченко Валентина Михайлівна - вчитель хореографії, спеціаліст.

Методична проблема: "Роль хореографії у вихованні національної свідомості та розвитку творчої особистості учнів"

Дзюба Надія Володимирівна - вчитель образотворчого мистецтва, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Методична проблема: "Виховання ціннісного ставлення до мистецтва та культури"

Чіп Надія Олександрівна - вчитель художньої культури, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Методична проблема: "Виховання ціннісного ставлення до мистецтва та культури"

Кiлькiсть переглядiв: 85

Коментарi