УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: СУТЬ , ЗАВДАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства,гласності , демократизму .

Учнівське самоврядування - це:

 • метод, організації учнівського колективу , який забезпечує формування відносин, відповідальної залежності в колективі та організаторських якостей окремої особистості;
 • складова частина системи педагогічних засобів, оскільки вирішує специфічні завдання єдиного колективу;
 • результат педагогічної взаємодії вчительського і учнівського колективів;
 • діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку мети, її розробку;
 • принцип організації життя колективу школярів.

ЯКІ ЗАВДАННЯ ВИРІШУЄ УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ:

 1. Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.
 2. Формує особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією.
 3. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.
 4. Формує ініціативну , здатну приймати нестандартні рішення , особистість.
 5. Забезпечує захист прав і інтересів учнів.
 6. Створює широке поле можливостей для самореалізації школярів в конкретних справах.
 7. Виховує почуття власної гідності , вчить досягати індивідуальної та суспільної мети.
 8. Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки.

ПЕДАГОГ – КОНСУЛЬТАНТ

Обирається учнівським самоврядуванням з числа вчителів , які дають на це згоду , або призначається адміністрацією школи.

Виконує функції радника самоврядування .

Виконує функцію посередника між самоврядуванням і вчителями , батьками та місцевою радою.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА – КОНСУЛЬТАНТА:

 • методично правильно готувати учнів до самоврядування;
 • педагогічно грамотно керувати їх діяльністю;
 • поступово розширювати функції самоврядування в різних сферах діяльності;
 • чітко визначати обов’язки ;
 • включати в систему самоврядування якомога більше учнів;
 • зміцнювати і розширювати колективні традиції;
 • організовувати постійний контроль за виконанням єдиних вимог до учнів за допомогою самоврядування;
 • будувати взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і педагогів на ідеях педагогіки співробітництва;
 • рекомендувати органам самоврядування суспільно значущі і цікаві колективні справи;
 • розширювати гласність в роботі органів самоврядування.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛИ

 1. Вибори президента

Кандидати в президенти висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисунення.

Кандидатура має бути підтверджена не менше як 10-ма підписами представників 8-11 класів.

Президент обирається таємним голосуванням у визначений Радою учнів день на перервах, до і після уроків.

Президент обирається простою більшістю голосів учнями 5-11 класів.

Президент обирається терміном на один рік.

Право бути обраним президентом має кожен учень 9-11 класу школи.

Президент приступає до своїх обов’язків на наступний день після оголошення результатів виборів.

 1. Права та обов’язки президента

Президент школи є гарантом прав учнів визначених законами та статутом школи.

Радниками президента є члени парламенту та старости класів.

Президент призначає голів центрів парламенту, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу центрів і старост класів.

Президент видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту школи .

Президент співпрацює з дирекцією школи згідно статуту.

Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів школи.

Президент вносить пропозиції адміністрації школи і педагогічному колективу щодо змін розпорядку школи, позаурочних заходів на основі вимог учнів школи.

Президент може призупинити рішення центрів парламенту і домагатися його перегляду.

Президент звітується перед Радою парламенту в кінці кожного семестру. Рада парламенту може оголосити Імпічмент президенту в разі невиконання останнім своїх обов’язків і порушень законів школи.

Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

рийнято Радою школи

Голова Ради школи В. М. Скочко

Затверджено директором школи

Директор школи Н. О. Скочко

Секретар В. М. Святина

ПАМ’ЯТКА

НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

Мета:

Забезпечення простору для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально – пізнавальній діяльності. Здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання.

Завдання:

- допомагає в організації навчального процесу в школі ,

- організовує товариську допомогу в навчанні ( робота учнів – консультантів з різних предметів);

- залучає учнів до гурткової роботи, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

- надає допомогу вчителям в організації і проведенні предметних тижнів, тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;

- бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання;

- проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, захист учнівських робіт, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників;

- проводить анкетування, опитування учнів щодо їхніх пізнавальних інтересів;

- члени комісії беруть участь у підготовці і проведенні бесід по класах ( про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання тощо)

- на засідання комісії викликає учнів, які мають початковий рівень знань з деяких предметів, систематично не готуються до уроків, не виконують домашніх завдань. З такими учнями регулярно проводить профілактичні бесіди.

ПАМ'ЯТКА ЦЕНТРУ

ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ

Мета:

 • піклування про виховання у школярів свідомої дисципліни;
 • підтримування порядку в школі;

Завдання:

- розробляє законодавчі документи (статут, закони, конституцію, Правила для учнів тощо), стежить за їх виконанням;

- розглядає порушення прийнятих законодавчих актів, різних конфліктів;

надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;

 • веде облік відвідування, бореться з прогулами та спізненнями, призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;
 • стежить за дисципліною на перервах, за поведінкою учнів у мікрорайоні школи;
 • пропагує норми культурної поведінки, правила етикету;
 • піклується про вироблення і підтримку певних традицій шкільного життя, стилю в колективі, про дотримання дисципліни і порядку під час відвідування шкільної їдальні, організовує чергування класних колективів під час проведення всіх виховних заходів , призначає та інструктує відповідальних чергових учкому, оцінює якість виконання цієї роботи;
 • активізує проведення рейдів – перевірок у місцях відпочинку молоді;
 • виходить з пропозицією на батьківський комітет, раду школи, педагогічну раду з питань поведінки учнів;
 • слідкує за дотриманням та виконанням учнями школи "Закону про прогули та спізнення", "Закону про захист честі і гідності учня школи", " Закону про права і обов’язки учнів школи

ПАМ’ЯТКА ЦЕНТРУ

КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ

Мета:

- організація змістовного дозвілля дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів;

- залучення дітей та підлітків на основі ініціативи до підготовки та проведення творчих справ, дозвільних програм, ранків, вечорів відпочинку та дискотек.

Завдання:

- піклується про естетичне виховання школярів, розвиток їхніх художніх здібностей;

- керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами і учнями доручення по підготовці цих заходів;

- організовує оформлення школи і класних кімнат;

- вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності;

- в кожному класі організовує культурно – масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах;

- готує виставки художньої творчості школярів (малюнки, вишивки, саморобки тощо);

- організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів, веде облік відповідної роботи;

- організовує в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час.

ПАМ’ЯТКА

ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА,

ЗДОРОВ’Я ТА СПОРТУ

Мета:

 • пропагування здорового способу життя серед учнів;
 • залучення учнів до активної діяльності у сфері спорту та туризму;
 • організація роботи з профілактики й подолання шкідливих звичок;

Завдання:

 • піклується про створення спортивних секцій, залучає до тренерської роботи батьків і старших школярів;
 • пропонує спортивні секції, сприяє залученню учнів у ці секції;
 • організовує проведення ранкової фіззарядки у школі;
 • організовує спортивні змагання у школі, участь команд у районних змаганнях, спортивні вечори, вікторини, зустрічі з відомими спортсменами, заохочує переможців і кращих спортсменів;
 • організовує проведення туристичних походів, експедицій, подорожей.

ПАМЯТКА
ЕКОЛОГІЧНО – ТРУДОВОГО
ЦЕНТРУ

Мета:

 • виховання в учнів любові до рідного краю бережливого ставлення до природи, охорони навколишнього середовища;

Завдання:

- розробляє загально - шкільну програму охорони навколишнього середовища;

- слідкує за дотриманням учнями «Закону про побутову культуру»;

- організовує чергування класних колективів по школі, їдальні;

- стежить за санітарним станом шкільного приміщення і забезпечує йому належне утримання, організовує і здійснює так звані трудові акції;

- створює бригади учнів для ремонту меблів та інвентаря протягом навчального року та в літній період;

- організовує змагання між класами на кращу класну кімнату;

 • залучає учнів до участі у акціях спрямованих на захист навколишнього середовища: "Чисте джерело", "Посади дерево", "Чисте довкілля";
 • організовує роботу шкільної агітаційної бригади;
 • турбується про зелені насадження навколо школи, садіння дерев, кущів, квітів і догляд за ними;
 • організовує святкування: Міжнародного дня захисту тварин (05.10), Дня довкілля (16.04), Всесвітнього дня Землі (22.04), Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища (05.

ПАМ'ЯТКА

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

Мета:

 • інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі різними засобами інформації ( газета, радіо, рекламні оголошення, замітки у районну газету)

Завдання:

 • організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру;
 • готує і видає шкільну газету ( один раз на місяць до 20 числа);
 • готує і проводить інформації з різних питань;
 • висвітлює цікаві шкільні традиції: проведення ранків, свят, вечорів, конкурсів, виставок і т. д.;
 • своєчасно інформує учнів про творчі справи класу, школи, рішення органів учнівського самоврядування;

Шкільна газета - своєрідний літопис школи. Вона відтворює, чим живе школа: її проблеми, досягнення, свята, будні.

/Files/images/Безымянный.jpg

План роботи організації учнівського самоврядування «Веселкова республіка»

Гоголівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів імені М. В. Гоголя на 2017 - 2018 н. р.

№ з/п ЗАХІД Дата проведення Учасники Відповідальний
1. Свято Першого дзвоника. 01.09.2017 Учні 1-11 класів Педагог-організатор Чіп Н.О.
2. Вибори президента школи та міністрів 04.09- 08.09 2017 Учні 3-11 класів Педагог-організатор Чіп Н.О.
3. Інавгурація президента школи. 15.09.2017 Учні 1-11 класів Педагог-організатор Чіп Н.О.
4. Установчі збори учнівського самоврядування розподіл обов’язків, планування роботи на навчальний рік, коригування планів роботи центрів. 1 раз на місяць Члени координаційної ради Педагог-організатор Чіп Н.О. президент шкільного самоврядування Темченко Х.
5. Нарада ради старост класів. Постійно Старости Педагог-організатор Чіп Н.О.
6. Оформлення інформацій-ного стенду учнівського самоврядування 20.09.2017 Учні 1-11 класів Інформаційний центр
7. Оформлення творчих звітів (фото та відео) за результатами проведення заходів, екскурсій, походів. Протягом року Учні 9-11 класів Інформаційний центр
8. Випуск шкільної газети. 1 газ в місяць Учні 9-11 класів Інформаційний центр
9. Організація контролю чергування учнів по школі (за графіком). Постійно Учні 5-11 класів Центр дисципліни та порядку
10. Тиждень знань Правил Дорожнього руху на тему «Дорожня грамота» 12.09 по 16.09 2017 Учні 1-11 класи Центр дозвілля
11. Екологічні акції в рамках двомісячника «Чисте село». Вересень-жовтень 2017 Учні 1-11 класів Екологічний центр
12. Шкільний етап конкурсу КВК 18.09- 22.09 2017 Учні 5-11 класів Центр «Дозвілля»
13. День працівника освіти: - концерт «Низький уклін Вам, любі вчителі» - День самоврядування 29.09.2017 Учні 9,11 класів Центр «Дозвілля» Центр дисципліни та порядку
14. Виставка квітів та осінніх композицій :«Квіти – це історія нашого народу» Вересень 23.09.2017 Учні 5-11 класів Центр дозвілля
15. Фотовиставка учнівських робіт "Твоя країна - Україна" Вересень Учні 5-11 класів Центр дозвілля. Інформаційний центр
15. Виставка виробів із при­родного матеріалу Вересень 4 тиждень Учні 1-4 класів Центр дозвілля
16. Конкурс-виставка малюнків до міжнародного дня миру на тему « Ми за мир на планеті Земля». До 22.09 Учні 1-6 класів Центр дозвілля
17. Приймати участь у районних конкурсах творчого напряму Протягом навчального року Учні 1-11 класів Інформаційний центр Центр дозвілля
18. Акція «Лікарня для книг», проведення рейду-огляду стану збереження підручників Протягом навчального року Учні 1-11 класів
19. Осінній бал . Вибір кандидатів на звання Короля та Королеви Осені. 4 тиждень 1-4 класи 5-11 класи Центр дозвілля
20. Захід до дня українського козацтва 14.10.17 1-4 класи 5-11 класи Центр дозвілля
21. Перегляд відео до дня боротьби з ліквідацією насильства над жінками 25.10.2017 Учні 9-11 класів Центр дисципліни та порядку
22. Флешмоб до дня української писемності. 09.11.2017 Учні 1-11 класів Центр дозвілля
23. Конкурс-виставка плакатів «Ми і наші права» ( за статтями Конвенції прав дитини), присвячена Всесвітньому дню прав дитини До 21.11.2017 Учні 1-11 класів Центр дозвілля
24. Гра - квест «Шлях здорового способу життя» до Дня спільних дій в інтересах дітей 20.11.2017 Учні 6-7 класів Центр дисципліни та порядку
25. День Гідності та Свободи 21.11.2017 Учні 1-11 класів Центр дозвілля
26. Відео презентація до Дня боротьби зі СНІДом: 01.12.2017 Учні 8-11 класів Центр дисципліни та порядку
27. Правовий брейн - ринг, присвячений Дню прав людини 10.12.2017 Учні 9-10 класів Центр дозвілля
28. Ранок Дня Святого Миколая 18.12.2017 Учні 1-5 класів Центр дозвілля 3 клас
29. Конкурс новорічна іграшка 26.12.2017 Учні 1-11 класів Інформаційний центр
30. Новорічне свято для учнів початкових класів 28.12.2017 Учні 1-5 класів Центр дозвілля
31. Новорічне свято для старшокласників « Вже Новий рік усі стежки торує й до свят веселих наближає нас». 29.12.2017 Учні 6-11 класів Центр дозвілля

ll семестр

№ з/п ЗАХІД Дата проведення Учасники Відповідальний
1. Збори учнівського самоврядування з обговорення пропозицій на другий семестр навчального року 15.01.2018 Президент Міністри Педагог-організатор Чіп Н.О.
2. Ранкова зарядка Кожного дня Учні 1-11 класів Центр дозвілля Центр дисципліни та порядку
3. Конкурс кращого малюнка «Як я зустрів новий рік» 18.01.2018 Учні 1-4 класів Центр дозвілля
4. Конкурс Юного письменника на тему «Як я зустрів новий рік» 19.01.2018 Учні 5-11 класів Центр дозвілля
5. День Соборності України 22.01.2018 Учні 5-11 класів Центр дозвілля
6. День гідності «Ти знаєш, що ти -Людина». 26.01.2018 Учні 1-11 класів Інформаційний центр
7. Скринька «любові» З 01.02 по 14.02 Учні 1-11 класів Інформаційний центр
8. Конкурс кращої валентинки 07.02.2018 Учні 1-11 класів Всі центри
9. Вечір відпочинку для старшокласників « Життя без любові, що небо без сонця», присвячений Дню Святого Валентина 14.02.2018 Учні 9-11 класів Центр дозвілля
10. День вшанування пам’яті героїв Небесної сотні 19.02.2018 Учні 1-11 класів Центр дозвілля
11. Урок-дефіле: «Одяг і зовнішній вигляд сучасних підлітків» 23.02 Учні 8-11 класів Центр дозвілля
12. Операція „Друзі птахів” (рейд-перевірка пташиних їдалень) Січень - березень Учні 1-4 класів Екологічний центр
13. Приймати участь у районних конкурсах творчого напряму Протягом навчального року Учні 1-11 класів Центр дозвілля, дисципліни та порядку
14. Фотовиставка «Моя Батьківщина - Гоголеве» Протягом місяця Учні 1-11 класів Центр дозвілля
15. Конкурс плакатів до дня «8 Березня» 02.03.2018 Учні 1-11 класів Центр дозвілля
16. Святковий концерт-привітання зі святом 8 Березня «Вітаємо, любі жінки» 07.03.2018 Учні 1-11 класів Центр дозвілля
17. Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору в Україні 14.03.2018 Учні 5 -11 класів Центр дозвілля Центр дисципліни та порядку
18. Літературно-музичний вечір до Всесвітнього дня поезії « Літературна кав’ярна» 21.03.2018 Учні 1-11 класів Центр дозвілля Центр дисципліни та порядку
19. Акція «Зелена весна» Квітень – травень 2018 Учні 1-11 класів Екологічний центр
20. День гумору 30.03 по 02.04 2018 Учні 1-11 класів Центр дозвілля
21. Відзначити День здоров'я 7 квітня Учні 1-11 класів Центр дозвілля
22. Робота в мікрорайоні по очищенню територій до Всесвітнього Дня довкілля 20.04.2018 Учні 1-11 класів Екологічний центр Центр «Дозвілля»
23. Показ учнівських мод екологічного одягу, зробленого із пластикових пакетів, старих джинсів, минуло-річних газет, кульків для сміття під девізом «Мистецькій утилізації підлягає практично все…" 21.04.2018 Учні 1-11 класів Центр дозвілля Екологічний центр
24. «Весна. Чорнобиль. Пам'ять.» 26.04.2018 Учні 1-11 класів Екологічний центр
25. Місячник оздоровлення довкілля. Квітень Учні 1-10 класів Екологічний центер
26. Конкурс військово-патріотичних пісень «Пам'ять минулих літ» до Дня Перемоги Травень 2018 Учні 5-11 класів Центр «Дозвілля»
27. Провести загальні збори учнівської організації. Підвести підсумки роботи за рік. Травень 2018 Старости, координаційна рада Президент учнівського самоврядування
28. Свято останнього дзвоника «До побачення, школо, дивоцвіте палкий!». 25.05.2018 Учні 1-11 класів Педагог-організатор Чіп Н.О. Шкільне самоврядування

Теми засідань ради учнівського самоврядування Гоголівської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів імені М. В. Гоголя на 2017 – 2018 навчальний рік

Вересень Перше засідання

1. Визначення структури ради на навчальний рік. Розподіл обов'язків серед членів ради.

2. Затвердження плану проведення засідань ради на І семестр.

3. Визначення завдань щодо роботи комітетів на навчальний рік. Затвердження планів роботи комітетів на новий рік.

4. Визначення структури шкільного самоврядування.

5. Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самовря­дування на вересень.

Вересень Друге засідання

1. Роль ради у підготовці та проведенні «Свята квітів»

2. Відзначення Дня працівника освіти в школі. Співпраця з колективами класів у проведенні дня самоврядування на честь цього свята.

3. Результати рейдів-перевірок, огляду-конкурсу куточків та озеленення класних кімнат.

4. Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самовря­дування на жовтень.

Жовтень Перше засідання

1. Визначення основних напрямів роботи, яка протягом навчального року мас здійснюватися на повному самоврядуванні.

2. Підготовка до проведення місячника правових знань, правового брейн - рингу.

3. Підсумки Дня самоврядування.

4. Підсумки рейдів-перевірок.

Жовтень Друге засідання

1. Діяльність господарського комітету з організації контролю за чергуванням у класах, порядком у приміщенні школи та на її території.

2. Затвердження плану заходів під час осінніх канікул, складеного радою самоврядування спільно з педколективом школи та колективами класів.

3. Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на листопад.

Листопад Перше засідання

1. Підсумки роботи учнівського колективу за 2 місяці (успішність, поведінка, участь у роботі класу, школи ).

2. Робота ради самоврядування по залученню учнів до участі у Місячнику правових знань. Роль комітету захисту прав дитини у цій роботі.

3. Підготовка до загальношкільного конкурсу команд КВК на тему

Листопад Друге засідання

1. Вивчення комітетом освіти режиму дня учнів та їхньої участі у позакласній роботі.

2. Дисципліна учнів під час перебування в школі та в позашкільний час. Робота комітету дисципліни з виховання свідомої дисципліни.

3. Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на грудень.

Грудень Перше засідання

1. Робота комітету освіти з учнями з низьким рівнем навчальних досягнень та з учнями, які нерегулярно виконують письмові домашні завдання.

2. Контролювання комітетом дисципліни і порядку зовнішнього вигляду учнів у школі. Організація рейдів-перевірок.

Грудень Друге засідання

1. Результати роботи ради самоврядування за І семестр. Підсумки роботи ради загалом та окремо по комітетах.

2. Організація проведення Новорічного свята (ранок для учнів 1—4 та 5 – 8 класів, вечір для учнів 9 - 11 класів).

3. Затвердження плану заходів на час зимових канікул, складеного радою самоврядування спільно з класними колективами, педколективом школи.

4. Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на січень.

Січень Перше засідання

1. Затвердження плану засідань ради на II семестр.

2. Співпраця комітетів у проведенні предметних тижнів. Спільна робота з учителями -предметниками.

3. Обговорення пропозицій до плану проведення святкових заходів у II семестрі.

Січень Друге засідання

1. Роль ради співуправління у проведенні загальношкільних лінійок за новими, нетрадиційними формами, їхня результативність.

2.Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на лютий.

Лютий Перше засідання

1 . Про проведення Тижня української мови .

2. Інформація комітету освіти щодо занять в гуртках.

3. Результати рейдів-перевірок.

Лютий Друге засідання

1. Підготовка до районного огляду художньої самодіяльності “ Веселка”

2. 3атвсрджсння плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на березень.

Березень Перше засідання

1. Робота прес-центру щодо ознайомлення учнів з передовим досвідом органів класного самоврядування, участю у районних заходах.

2. Інформація ради про підготовку до Шевченківських днів.

Березень Друге засідання

1. Робота спорткомітету щодо організації змістовного і цікавого дозвілля під час навчання та канікул.

2. Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на квітень.

Квітень Перше засідання

1. Робота господарського комітету з колективами класів (благоустрій території шкільного подвір'я, пам'ятників, над якими шефствують учні).

2. Про проведення тижня мандрівника

3. Роль ради у підготовці та проведенні звітно-виборних зборів у 5-11-х класах.

4. Результати рейдів-перевірок (згідно з планом)

Квітень Друге засідання

1. Підготовка до проведення Вахти пам'яті на честь Дня Перемоги.

2. Підготовка до звітно-виборних зборів ради самоврядування.

3. Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самоврядування на травень.

Травень Перше засідання

1. Результативність співпраці ради з колективами класів та педколективом школи у виконанні завдань, передбачених річним планом роботи .

2. Підсумки роботи самоврядування за навчальний рік та плани на майбутнє.

Травень Друге засідання

1. Основні підсумки роботи ради за навчальний рік.

Визначення завдань на наступний навчальний рік.

2. Обговорення спільно (з колективами класів) пропозицій до плану роботи на наступний навчальний рік. Організація літнього відпочинку

РОБОТа УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ гоголівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів імені М. В. Гоголя Шишацької селищної ради

«Немає щастя без свободи,

свободи – без самоврядування,

самоврядування – без конституційності,

конституційності – без моралі,

й жодного з цих великих благ

без сталості і ладу».

Клінтон Росистор

Основою набуття сучасними школярами початкових навичок колективної управлінської діяльності є учнівське самоврядування. Діяльнісна основа учнівського самоврядування можлива тільки за умови, якщо кожен учень усвідомлює свою значущість, правильно оцінює свої можливості та здібності, зміст конкретної роботи і покладених на нього функцій.

Учнівське самоврядування – це співпраця й спосіб світосприйняття, які допомагають створити атмосферу успіху і дають школі змогу жити й творити в режимі самоврядування.

Самоврядування обов’язково має ґрунтуватися на засадах гуманізму і соціальної рівності, взаємоповаги і взаємодопомоги, демократизму й коректності, співробітництва між дорослими і дітьми. Правильна організація учнівського самоврядування сприяє тому, що учні привчаються самостійно організовувати, планувати, оцінювати результати своєї діяльності.

Основний принцип учнівського самоврядування Гоголівської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів імені М. В. Гоголя Шишацької селищної ради: «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо». Саме ці слова відповідають бажанню, прагненню наших учнів об’єднатися навколо корисної, цікавої справи, ідеї, програми з метою вирішення своїх потреб у спілкуванні, отриманні корисної інформації додаткових знань, вмінь, навичок у захисті своїх прав в активній участі соціально-громадянських процесах сучасного суспільства.

Учнівське самоврядування нашої школи має на меті:

- залучити учнів до різноманітної, змістовної, цікавої діяльності колективу;

- створити умови масового залучення учнів до організаторської роботи;

- забезпечити реалізацію прав та обов'язків учнів.

Розвиток форм самоврядування учнів перебуває у прямій залежності від розвитку різних видів позакласної роботи, від змісту діяльності й завдань колективу.

Завдання самоврядування:

- допомогти розкрити повною мірою інтелектуальний, соціальний, духовний, фізичний потенціал учня;

- виховати громадянина, який має активну життєву позицію, прагне взяти на себе

відповідальність за суспільство, в якому він живе;

- готувати до дійової участі в демократичних процесах.

Самоврядування сприяє: виявленню та розвиткові організаційних навичок; формуванню в учнів відповідальності, принциповості, ініціативності.

Роль учнівського самоврядування підвищується в зв’язку з результативністю діяльності та підняттям її авторитету серед учнів та педагогічного колективу.

В нашій школі учнівське самоврядування представлене у формі «Веселкової республіки», яку очолює президент школи. Вищим органом шкільного самоврядування є загальні збори, які скликаються двічі на рік.

У школі за допомогою виборчої системи учні обирають президента школи, прем’єрміністра, голову учнівської ради, а також голів шкільних центрів:

- навчально – пізнавального центру;

- центру дисципліни і порядку;

- інформаційного центру;

- центр культури і відпочинку;

- вожатського центру « У справах барвінкових»;

- центру туризму, здоров ‘я і спорту;

- екологічно – трудового центру;

До складу центрів входять представники від кожного класу. Голову кожного центру теж обирають самі учні. За кожним центром закріплений учитель – консультант, який надає учням методичну і практичну допомогу, навчає планувати, організовувати та аналізувати роботу центру.

Робота учнівського самоврядування організована так, що кожна дитина має доручення (постійні й тимчасові), які допомагають їй почуватися активним членом учнівського колективу, до думки якого прислухаються й від узгодженої роботи якого багато що залежить.

Кожний шкільний центр має свої обов’язки і завдання

Навчально-пізнавальний центр.

• Проводить роботу, направлену на формування у учнів свідомого ставлення до навчання;

• Організовує консультативну допомогу з предметів;

• Приймає участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

• Контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

• Слідкує за відвідуванням школи, веде боротьбу з пропусками уроків, запізненнями.

Центр дисципліни і порядку.

• Здійснює соціальний захист учнів із малозабезпечених сімей, сиріт та організовує допомогу їм;

• Забезпечує захист прав та інтересів учнів;

• Контролює діяльність шкільної їдальні;

• Формує у учнів навички здорового способу життя;

• Контролює дотримання учнями Статуту школи

(правил для учнів);

• Турбуються про молодших школярів.

Екологічно – трудовий центр.

• Проводить профорієнтаційну роботу, виховує у учнів інтерес та повагу до майбутньої професії;

• Формує у учнів готовність жити і діяти за принципами гуманізму, милосердя, людяності;

• Турбуються про ветеранів, інвалідів, людей похилого віку;

• Охороняють навколишнє середовище, турбуються про збереження шкільного майна;

• Організовують трудові операції, десанти;

Центр культури та відпочинку.

• Організовують естетичне виховання учнів;

• Організовують змістовний відпочинок учнів у позакласний час (вечора відпочинку, дискотеки, зустрічі за круглим столом, концерти тощо);

• Оформляють альбоми до пам'ятних дат, традиційним святам школи;

• Проводять пошукову роботу, заходи національно - патріотичного направлення, оформлюють результати пошукової роботи у вигляді альбомів, стендів.

Центр інформації та громадських зв'язків.

• Забезпечує гласність діяльності органів учнівського самоврядування;

• Організовує творчу взаємодію вчителів та учнів, сприяє налагодженню добрих відносин школи, дітей та батьків, співпраці із підшефними організаціями, підприємствами;

• Розвиває у дітей вміння збирати інформацію, притягувати їх до обговорювання тем та матеріалів шкільних газет;

• Сприяють підвищенню інтересу дітей до життя школи;

• Виховує у учнів свідоме та відповідальне відношення до своїх обов'язків, формує у них навички організаторської роботи у класних колективах

Центр туризму, здоров’я і спорту.

• Турбується про охорону та зміцнення здоров'я учнів;

• Пропагує здоровий спосіб життя;

• Залучає учнів та батьків до спортивно-масової роботи;

• Організовує спортивні ігри та змагання;

• Організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи.

Діяльність учнівського самоврядування у 2017-2018 навчальному році направлена на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними Державною національною програмою «Освіта («Україна ХХІ століття»), Концепцією розвитку загальної середньої освіти, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів».

Пріоритетними напрямками діяльності учнівського самоврядування є: використання потенціалу краєзнавчої роботи щодо патріотичного виховання учнів школи; виховання в учнів громадянських якостей; профілактика й попередження шкідливих звичок та правопорушень серед учнів; формування соціальної компетентності (відповідальної, вольової поведінки; значення особистості у шкільному та громадському житті); підвищення ефективності профорієнтаційної роботи через інтеграцію діяльності всіх ланок: навчальної, позакласної та позашкільної роботи, співпраці з батьківським комітетом, центром зайнятості, дитячими та громадськими організаціями, підприємствами району; вдосконалення методів роботи з активами класів та надання методичної допомоги, передача досвіду організаторської роботи, розробка системи стимулювання та заохочення учнів-лідерів, формування системи життєвих цінностей, створення умов для ефективного формування моральної культури учнів; використання засобів ІКТ.

Лідери учнівського самоврядування є активними учасниками всіх загальношкільних заходів. Працюють згідно Статуту учнівського самоврядування , є активними учасниками колективних творчих справ: є членами шкільної екологічної агітбригади «Тополя», краєзнавцями, екскурсоводами шкільної кімнати - музеї М. В.Гоголя, членами шкільного театрального колективу «Калина».

Щоденно проводиться рейд «Запізнення», у вересні та січні – рейд «Урок». На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічним та учнівськими колективами проводиться системна робота з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. Інформація про систематичні пропуски окремих учнів використовується під час проведення засідання учнівського самоврядування для бесід з учнями, які пропускають заняття без поважних причин.

До проведення всіх виховних заходів долучаються лідери учнівського самоврядування.

Робота учнівського самоврядування. планується у співдружності з адміністрацією школи.

Під постійним контролем перебуває санітарний стан школи, дисципліна і порядок, рівень успішності учнів.

Основною метою шкільного колективу у вихованні учнів у 2017 -2018 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистість, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Серед основних завдань — національне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Необхідно підвищити рівень національно-патріотичного виховання та превентивної роботи, працювати над набуттям школярами початкових навичок колективної управлінської діяльності.

Відшукувати нові цікаві форми проведення виховних заходів.

/Files/images/samovryaduvannya/DSC_0326.jpg/Files/images/samovryaduvannya/DSC_0335.jpg/Files/images/samovryaduvannya/DSC_0336.jpg/Files/images/samovryaduvannya/DSC_0340.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 140

Коментарi